a

Turystyka rowerowa brzegiem Dunajca na Słowację

W dniu 22 lutego 2013r. w Euroregionie Tatry w Nowym Targu została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. „Turystyka rowerowa -brzegiem Dunajca na Słowację” , nr PL-SK/TAT/IPP/III/56, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Celem projektu jest nawiązanie i zacieśnianie więzi polsko-słowackich poprzez obustronną turystykę rowerową, zainicjowaną wytyczeniem i oznakowaniem ścieżki rowerowej wyposażonej w małą architekturę oraz doposażeniem w sprzęt rowerowy.